Martin Lutero," Le 95 Tesi sulle indulgenze"
(31 Ottobre 1517)

-TESTO LATINO E TRADUZIONE-

 

Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum

Dr. Martin Luther

Amore et studio elucidande veritatis hec subscripta disputabuntur Wittenberge, Presidente R. P. Martino Lutther, Artium et S.Theologie Magistro eiusdemque ibidem lectore Ordinario. Quare petit, ut qui non possunt verbis presentes nobiscum disceptare agant id literis absentes. In nomine domini nostri Hiesu Christi. Amen.

1. Dominus et magister noster Iesus Christus dicendo `Penitentiam agite' omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit.

2. Quod verbum de penitentia sacramentali (id est confessionis et satisfactionis, que sacerdotum ministerio celebratur) non potest intelligi.

3. Non tamen solam intendit interiorem, immo interior nulla est, nisi foris operetur varias carnis mortificationes.

4. Manet itaque pena, donec manet odium sui (id est penitentia vera intus), scilicet usque ad introitum regni celorum.

5. Papa non vult nec potest ullas penas remittere preter eas, quas arbitrio vel suo vel canonum imposuit.

6. Papa non potest remittere ullam culpam nisi declarando, et approbando remissam a deo Aut certe remittendo casus reservatos sibi, quibus contemptis culpa prorsus remaneret.

7. Nulli prorus remittit deus culpam, quin simul eum subiiciat humiliatum in omnibus sacerdoti suo vicario.

8. Canones penitentiales solum viventibus sunt impositi nihilque morituris secundum eosdem debet imponi.

9. Inde bene nobis facit spiritussanctus in papa excipiendo in suis decretis semper articulum mortis et necessitatis.

10. Indocte et male faciunt sacerdotes ii, qui morituris penitentias canonicas in purgatorium reservant.

11. Zizania illa de mutanda pena Canonica in penam purgatorii videntur certe dormientibus episcopis seminata.

12. Olim pene canonice non post, sed ante absolutionem imponebantur tanquam tentamenta vere contritionis.

13. Morituri per mortem omnia solvunt et legibus canonum mortui iam sunt, habentes iure earum relaxationem.

14. Imperfecta sanitas seu charitas morituri necessario secum fert magnum timorem, tantoque maiorem, quanto minor fuerit ipsa.

15. Hic timor et horror satis est se solo (ut alia taceam) facere penam purgatorii, cum sit proximus desperationis horrori.

16. Videntur infernus, purgaturium, celum differre, sicut desperatio, prope desperatio, securitas differunt.

17. Necessarium videtur animabus in purgatorio sicut minni horrorem ita augeri charitatem.

18. Nec probatum videtur ullis aut rationibus aut scripturis, quod sint extra statum meriti seu augende charitatis.

19. Nec hoc probatum esse videtur, quod sint de sua beatitudine certe et secure, saltem omnes, licet nos certissimi simus.

20. Igitur papa per remissionem plenariam omnium penarum non simpliciter omnium intelligit, sed a seipso tantummodo impositarum.

21. Errant itaque indulgentiarum predicatores ii, qui dicunt per pape indulgentias hominem ab omni pena solvi et salvari.

22. Quin nullam remittit animabus in purgatorio, quam in hac vita debuissent secundum Canones solvere.

23. Si remissio ulla omnium omnino penarum potest alicui dari, certum est eam non nisi perfectissimis, ie. paucissimis, dari.

24. Falli ob id necesse est maiorem partem populi per indifferentem illam et magnificam pene solute promissionem.

25. Qualem potestatem habet papa in purgatorium generaliter, talem habet quilibet Episcopus et Curatus in sua diocesi et parochia specialiter.

1. [26] Optime facit papa, quod non potestate clavis (quam nullam habet) sed per modum suffragii dat animabus remissionem.

2. [27] Hominem predicant, qui statim ut iactus nummus in cistam tinnierit evolare dicunt animam.

3. [28] Certum est, nummo in cistam tinniente augeri questum et avariciam posse: suffragium autem ecclesie est in arbitrio dei solius.

4. [29] Quis scit, si omnes anime in purgatorio velint redimi, sicut de s. Severino et Paschali factum narratur.

5. [30] Nullus securus est de veritate sue contritionis, multominus de consecutione plenarie remissionis.

6. [31] Quam rarus est vere penitens, tam rarus est vere indulgentias redimens, i. e. rarissimus.

7. [32] Damnabuntur ineternum cum suis magistris, qui per literas veniarum securos sese credunt de sua salute.

8. [33] Cavendi sunt nimis, qui dicunt venias illas Pape donum esse illud dei inestimabile, quo reconciliatur homo deo.

9. [34] Gratie enim ille veniales tantum respiciunt penas satisfactionis sacramentalis ab homine constitutas.

10. [35] Non christiana predicant, qui docent, quod redempturis animas vel confessionalia non sit necessaria contritio.

11. [36] Quilibet christianus vere compunctus habet remissionem plenariam a pena et culpa etiam sine literis veniarum sibi debitam.

12. [37] Quilibet versus christianus, sive vivus sive mortuus, habet participationem omnium bonorum Christi et Ecclesie etiam sine literis veniarum a deo sibi datam.

13. [38] Remissio tamen et participatio Pape nullo modo est contemnenda, quia (ut dixi) est declaratio remissionis divine.

14. [39] Difficillimum est etiam doctissimis Theologis simul extollere veniarum largitatem et contritionis veritatem coram populo.

15. [40] Contritionis veritas penas querit et amat, Veniarum autem largitas relaxat et odisse facit, saltem occasione.

16. [41] Caute sunt venie apostolice predicande, ne populus false intelligat eas preferri ceteris bonis operibus charitatis.

17. [42] Docendi sunt christiani, quod Pape mens non est, redemptionem veniarum ulla ex parte comparandam esse operibus misericordie.

18. [43] Docendi sunt christiani, quod dans pauperi aut mutuans egenti melius facit quam si venias redimereet.

19. [44] Quia per opus charitatis crescit charitas et fit homo melior, sed per venias non fit melior sed tantummodo a pena liberior.

20. [45] Docendi sunt christiani, quod, qui videt egenum et neglecto eo dat pro veniis, non idulgentias Pape sed indignationem dei sibi vendicat.

21. [46] Docendi sunt christiani, quod nisi superfluis abundent necessaria tenentur domui sue retinere et nequaquam propter venias effundere.

22. [47] Docendi sunt christiani, quod redemptio veniarum est libera, non precepta.

23. [48] Docendi sunt christiani, quod Papa sicut magis eget ita magis optat in veniis dandis pro se devotam orationem quam promptam pecuniam.

24. [49] Docendi sunt christiani, quod venie Pape sunt utiles, si non in cas confidant, Sed nocentissime, si timorem dei per eas amittant.

25. [50] Docendi sunt christiani, quod si Papa nosset exactiones venialium predicatorum, mallet Basilicam s. Petri in cineres ire quam edificari cute, carne et ossibus ovium suarum.

1. [51] Docendi sunt christiani, quod Papa sicut debet ita vellet, etiam vendita (si opus sit) Basilicam s. Petri, de suis pecuniis dare illis, a quorum plurimis quidam concionatores veniarum pecuniam eliciunt.

2. [52] Vana est fiducia salutis per literas veniarum, etiam si Commissarius, immo Papa ipse suam animam pro illis impigneraret.

3. [53] Hostes Christi et Pape sunt ii, qui propter venias predicandas verbum dei in aliis ecclesiis penitus silere iubent.

4. [54] Iniuria fit verbo dei, dum in eodem sermone equale vel longius tempus impenditur veniis quam illi.

5. [55] Mens Pape necessario est, quod, si venie (quod minimum est) una campana, unis pompis et ceremoniis celebrantur, Euangelium (quod maximum est) centum campanis, centum pompis, centum ceremoniis predicetur.

6. [56] Thesauri ecclesie, unde Pape dat indulgentias, neque satis nominati sunt neque cogniti apud populum Christi.

7. [57] Temporales certe non esse patet, quod non tam facile eos profundunt, sed tantummodo colligunt multi concionatorum.

8. [58] Nec sunt merita Christi et sanctorum, quia hec semper sine Papa operantur gratiam hominis interioris et crucem, mortem infernumque exterioris.

9. [59] Thesauros ecclesie s. Laurentius dixit esse pauperes ecclesie, sed locutus est usu vocabuli suo tempore.

10. [60] Sine temeritate dicimus claves ecclesie (merito Christi donatas) esse thesaurum istum.

11. [61] Clarum est enim, quod ad remissionem penarum et casuum sola sufficit potestas Pape.

12. [62] Verus thesaurus ecclesie est sacrosanctum euangelium glorie et gratie dei.

13. [63] Hic autem est merito odiosissimus, quia ex primis facit novissimos.

14. [64] Thesaurus autem indulgentiarum merito est gratissimus, quia ex novissimis facit primos.

15. [65] Igitur thesauri Euangelici rhetia sunt, quibus olim piscabantur viros divitiarum.

16. [66] Thesauri indulgentiarum rhetia sunt, quibus nunc piscantur divitias virorum.

17. [67] Indulgentie, quas concionatores vociferantur maximas gratias, intelliguntur vere tales quoad questum promovendum.

18. [68] Sunt tamen re vera minime ad gratiam dei et crucis pietatem comparate.

19. [69] Tenentur Episcopi et Curati veniarum apostolicarum Commissarios cum omni reverentia admittere.

20. [70] Sed magis tenentur omnibus oculis intendere, omnibus auribus advertere, ne pro commissione Pape sua illi somnia predicent.

21. [71] Contra veniarum apostolicarum veritatem qui loquitur, sit ille anathema et maledictus.

22. [72] Qui vero, contra libidinem ac licentiam verborum Concionatoris veniarum curam agit, sit ille benedictus.

23. [73] Sicut Papa iuste fulminat eos, qui in fraudem negocii veniarum quacunque arte machinantur.

24. [74] Multomagnis fulminare intendit eos, qui per veniarum pretextum in fraudem sancte charitatis et veritatis machinantur.

25. [75] Opinari venias papales tantas esse, ut solvere possint hominem, etiam si quis per impossibile dei genitricem violasset, Est insanire.

1. [76] Dicimus contra, quod venie papales nec minimum venialium peccatorum tollere possint quo ad culpam.

2. [77] Quod dicitur, nec si s. Petrus modo Papa esset maiores gratias donare posset, est blasphemia in sanctum Petrum et Papam.

3. [78] Dicimus contra, quod etiam iste et quilibet papa maiores habet, scilicet Euangelium, virtutes, gratias, curationum &c. ut 1. Co. XII.

4. [79] Dicere, Crucem armis papalibus insigniter erectam cruci Christi equivalere, blasphemia est.

5. [80] Rationem reddent Episcopi, Curati et Theologi, Qui tales sermones in populum licere sinunt.

6. [81] Facit hec licentiosa veniarum predicatio, ut nec reverentiam Pape facile sit etiam doctis viris redimere a calumniis aut certe argutis questionibus laicorm.

7. [82] Scilicet. Cur Papa non evacuat purgatorium propter sanctissimam charitatem et summam animarum necessitatem ut causam omnium iustissimam, Si infinitas animas redimit propter pecuniam funestissimam ad structuram Basilice ut causam levissimam?

8. [83] Item. Cur permanent exequie et anniversaria defunctorum et non reddit aut recipi permittit beneficia pro illis instituta, cum iam sit iniuria pro redemptis orare?

9. [84] Item. Que illa nova pietas Dei et Pape, quod impio et inimico propter pecuniam concedunt animam piam et amicam dei redimere, Et tamen propter necessitatem ipsius met pie et dilecte anime non redimunt eam gratuita charitate?

10. [85] Item. Cur Canones penitentiales re ipsa et non usu iam diu in semet abrogati et mortui adhuc tamen pecuniis redimuntur per concessionem indulgentiarum tanquam vivacissimi?

11. [86] Item. Cur Papa, cuius opes hodie sunt opulentissimis Crassis crassiores, non de suis pecuniis magis quam pauperum fidelium struit unam tantummodo Basilicam sancti Petri?

12. [87] Item. Quid remittit aut participat Papa iis, qui per contritionem perfectam ius habent plenarie remissionis et participationis?

13. [88] Item. Quid adderetur ecclesie boni maioris, Si Papa, sicut semel facit, ita centies in die cuilibet fidelium has remissiones et participationes tribueret?

14. [89] Ex quo Papa salutem querit animarum per venias magis quam pecunias, Cur suspendit literas et venias iam olim concessas, cum sint eque efficaces?

15. [90] Hec scrupulosissima laicorum argumenta sola potestate compescere nec reddita ratione diluere, Est ecclesiam et Papam hostibus ridendos exponere et infelices christianos facere.

16. [91] Si ergo venie secundum spiritum et mentem Pape predicarentur, facile illa omnia solverentur, immo non essent

17. [92] Valeant itaque omnes illi prophete, qui dicunt populo Christi `Pax pax,' et non est pax

18. [93] Bene agant omnes illi prophete, qui dicunt populo Christi `Crux crux,' et non est crux

19. [94] Exhortandi sunt Christiani, ut caput suum Christum per penas, mortes infernosque sequi studeant,

20. [95] Ac sic magis per multas tribulationes intrare celum quam per securitatem pacis confidant

A.D. M.D.Xvii 

DISPUTA PER CHIARIRE L'EFFICACIA DELLE INDULGENZE.


Per amore e zelo di far risplendere la verità, quanto qui sotto scritto sarà discusso a Wittemberg sotto la presidenza del R.P. Martin Lutero, maestro in arti e s. teologia, e ivi lettore ordinario della stessa. Perciò egli prega che coloro i quali non possono essere presenti e discutere con noi verbalmente, lo facciano per iscritto. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Amen.

1. Il Signore e maestro nostro Gesù Cristo, dicendo "Fate penitenza", volle che tutta la vita dei fedeli fosse una vita di penitenza.

2. E' questa penitenza non può intendersi della penitenza sacramentale (cioè della confessione e della soddisfazione che viene compiuta tramite il servizio dei sacerdoti).

3. Nè tuttavia ha in vista la sola penitenza interiore, chè anzi non v'è penitenza interiore se questa non produca esternamente le diverse mortificazioni della carne.

4. Perdura perciò questa pena finchè continua l'odio di se stesso (la vera penitenza interiore) cioè fino all'entrata nel regno dei cieli.

5. Il papa non può nè vuole rimettere altre pene, fuori di quelle che ha imposto o per volontà sua o dei canoni.

6. Il papa non può rimettere alcuna colpa, se non dichiarando e garantendo che essa è stata rimessa da Dio, o al più rimettendo i casi a sè riservati: in questo campo se il suo potere è disprezzato la colpa rimarrebbe certamente.

7. A nessun uomo Dio rimette la colpa, senza al medesimo tempo assoggettarlo interamente al sacerdote, suo vicario.

8. I canoni penitenziali vengono imposti ai vivi; ma ai moribondi nulla va imposto in virtù dei medesimi.

9. Lo Spirito Santo dunque ci benefica, nel papa, accentuando sempre nei suoi decreti i casi di morte e di necessità.

10. Agiscono male e con ignoranza quei sacerdoti, che ai destinati a morire riservano nel purgatorio le pene canoniche.

11. Tali zizzanie del mutare una pena canonica in una pena del purgatorio, certo appaiono seminate mentre i vescovi dormivano (Mt. 13:24).

12. Una volta le pene canoniche erano imposte prima dell'assoluzione, non dopo, a prova della vera contrizione.

13. I morenti pagano con la morte tutte le pene e sono già morti alla legge dei canoni, perchè acquistano già il diritto di liberazione da esse.

14. Una non perfetta salute o carità nel morente porta con sè di necessità un gran timore, e questo tanto più grande quanto è minore la prima.

15. Questo timore ed orrore già da solo (per tacere degli altri elementi) basta a costituire la pena del purgatorio, perchè è assai vicino all'orrore della disperazione.

16. L'inferno, il purgatorio e il paradiso sembrano differire fra loro come differiscono la disperazione, la quasi sicurezza e la sicurezza.

17. Segue come conclusione necessaria, che alle anime nel purgatorio aumenta la carità nella misura in cui in loro diminuisce l'orrore.

18. Non appare provato con alcun argomento o testo scritturale, che queste anime siano private dello stato di merito, ossia dell'accrescimento della carità.

19. Nè con questo sembra provato che esse siano certe e sicure della loro beatitudine (futura) almeno tutte, sebbene noi ne siamo certissimi.

20. Dunque il papa con la remissione plenaria di tutte le pene non intende proprio tutte, ma solo quelle imposte da lui.

21. Sbagliano pertanto quei predicatori di indulgenze , i quali dicono che per le indulgenze papali l'uomo è sciolto da ogni pena e salvato.

22. Il papa, anzi non rimette alle anime in purgatorio nessuna pena che avrebbero dovuto subire in questa vita secondo i canoni.

23. Se mai può essere concessa ad alcuno la completa remissione di tutte le pene, è certo che essa può essere data solo ai perfettissimi, cioè a pochissimi.

24. E' perciò inevitabile che la maggior parte del popolo sia ingannata da tale indiscriminata e pomposa promessa di liberazione dalla pena.

25. La stessa potestà che il papa ha in generale sul purgatorio, l'ha ogni vescovo e curato in particolare nella proprio diocesi o parrocchia.

26. Il papa fa benissimo quando concede alle anime la remissione non per il potere delle chiavi (che non ha), ma a modo di suffragio.

27. Predicano l'uomo quei che dicono che "appena il soldino della cassetta risuona, un'anima se ne vola via" (dal purgatorio).

28. Quello che è certo, è che col tintinnio della moneta nella cassa si può aumentare il guadagno e l'avidità; ma il suffragio della chiesa dipende solo da Dio.

29. Chi sa se tutte le anime del purgatorio desiderano essere liberate, come si narra sia avvenuto di San Severino e di San Pasquale?

30. Nessuno è sicuro della realtà della propria contrizione; tanto meno può esserlo del conseguimento della remissione plenaria.

31. Quanto è raro un vero penitente, altrettanto è raro chi compra veramente le indulgenze, cioè è rarissimo.

32. Verranno condannati eternamente con i loro maestri quei che si credono sicuri della propria salvezza per mezzo delle lettere indulgenziali.

33. Bisogna specialmente guardarsi da quelli che dicono, essere "quelle indulgenze del papa un dono inestimabile di Dio, per il quale l'uomo viene riconciliato con Dio".

34. Infatti tali grazie ottenute mediante le indulgenze riguardano solo le pene della soddisfazione sacramentale stabilite dall'uomo.

35. Non predicano una dottrina cristiana quei che insegnano che "ai compratori di indulgenze per i defunti o di lettere confessionali, non sia necessaria la contrizione".

36. Qualunque cristiano veramente pentito, ottiene la remissione plenaria della pena e della colpa che gli spetta anche senza le lettere indulgenziali.

37. Qualunque vero cristiano, vivo o defunto, possiede, in quanto donatagli da Dio, la partecipazione a tutti i beni del Cristo e della Chiesa, anche senza le lettere indulgenziali.

38. Tuttavia, la remissione e la partecipazione del papa non deve essere disprezzata in nessun modo perchè (come ho detto) è la dichiarazione della remissione divina.

39. Riesce oltremodo difficile anche ai più dotti teologi esaltare allo stesso tempo dinanzi al popolo la prodigalità delle indulgenze e la verità della contrizione.

40. Infatti, la vera contrizione cerca ed ama le pene; la prodigalità delle indulgenze invece produce un rilassamento e fa odiare le pene, almeno occasionalmente.

41. I perdoni apostolici devono venire proclamati con cautela , perchè il popolo non finisca con il credere falsamente che essi vanno preferiti alle altre buone opere di carità.

42. Si deve insegnare ai cristiani, che l'intenzione del papa non è quella che l'acquisto delle indulgenze debba in alcun modo venir messo alla pari con le opere di misericordia.

43. Si deve insegnare ai cristiani che colui che dona al povero o presta al bisognoso fa meglio che se acquistasse indulgenze.

44. Poichè un'opera di carità aumenta la carità e l'uomo diviene migliore, mentre con le indulgenze questi non diventa migliore ma solo più libero dalla pena.

45. Si deve insegnare ai cristiani, che colui che visto un povero, lo trascura per comprarsi indulgenze, non acquista indulgenze dal papa, ma indignazione da Dio.

46. Si deve insegnare ai cristiani, che eccetto il caso in cui abbondino di ricchezze, sono tenuti a custodire il necessario per la loro casa, e non a sciuparlo nelle indulgenze.

47. Si deve insegnare ai cristiani che se non abbondano di beni superflui, debbono tenere il necessario per la loro casa e non spenderlo per le indulgenze.

48. Si deve insegnare ai cristiani che il papa, quanto più ha bisogno, tanto più desidera per suo vantaggio, nel concedere indulgenze, una devota preghiera, che del pronto denaro.

49. Si deve insegnare ai cristiani che i perdoni del papa sono utili se essi non vi confidano, ma diventano molto nocivi se per causa loro si perde il timore di Dio.

50. Si deve far sapere ai cristiani che il papa, se conoscesse il modo di far denaro dei predicatori di indulgenze, preferirebbe che la basilica di San Pietro finisse in cenere pittosto che vederla edificata con la pelle,con la carne, con le ossa delle sue pecorelle.

51. Si deve insegnare ai cristiani, che il papa, come è suo dovere fare, vorrebbe, vendendo perfino la basilica di San Pietro se ve ne fosse bisogno, dare del suo a quei molti dai quali alcuni predicatori cavan fuori moneta per le indulgenze.

52. E' vana la fiducia nella salvezza mediante le lettere di indulgenza, anche se un commissario e perfino lo stesso papa impegnasse per esse la propria anima.

53. Nemici di Cristo e del papa sono coloro i quali affinchè si predichino le indulgenze fanno tacere completamente la Parola di Dio nelle altre chiese.

54. Si fa ingiuria alla Parola di Dio quando in una stessa predica si dedica uguale o maggiore tempo alle indulgenze che ad essa.

55. E' sicuramente desiderio del papa che si celebri l'indulgenza, che è poca cosa, con una sola campana, una sola processione, una sola cerimonia, mentre il Vangelo, che è cosa più grande, sia predicato con cento campane, cento processioni, cento cerimonie.

56. I tesori della Chiesa, da cui il papa concede le indulgenze, non sono sufficientemente definiti nè conosciuti presso il popolo di Dio.

57. E' certamente evidente che quei tesori non sono temporali, perchè molti fra i predicatori non li distribuiscono facilmente, ma soltanto li raccolgono.

58. Nè sono i meriti del Cristo e dei Santi, perchè questi sempre, senza l'intervento del papa, operano la grazia dell'uomo interiore, e la croce, la morte e l'inferno dell'uomo esteriore.

59. Tesori della Chiesa chiamò San Lorenzo i poveri della Chiesa, ma egli parlava il linguaggio del suo tempo.

60. Senza temerietà diciamo che questo tesoro è costituito dalle chiavi della chiesa, donate per merito di Cristo.

61. E' chiaro infatti che per la remissione delle pene e di altro, basta la sola potestà del papa.

62. Il vero tesoro della Chiesa è il sacrosanto Vangelo della gloria e della grazia di Dio.

63. Ma questo tesoro è giustamente il più odiato,"fa dei primi gli ultimi" (Matteo 20:16).

64. Mentre il tesoro delle indulgenze è giustamente il più accetto, perchè "fa degli ultimi i primi" (Matteo 20:16).

65. Perciò i tesori evangelici sono reti, con le quali una volta venivano pescati uomini dediti alle ricchezze.

66. I tesori delle indulgenze sono invece reti con le quali vengono pescate le ricchezze degli uomini.

67. Le indulgenze che i predicatori ad alta voce esaltano come le più grandi grazie, appariscono veramente tali rispetto al guadagno che favoriscono.

68. Sono tuttavia in realtà le minime grazie, messe a confronto con la grazia di Dio e la pietà della croce.

69. I vescovi e i parroci sono tenuti a ricevere con ogni riverenza i commissari dei perdoni apostolici.

70. Ma molto più sono tenuti a vigilare con gli occhi e le orecchie aperti che essi non predichino le loro dottrine, invece del mandato ricevuto dal papa.

71. Chi parla contro la verità dei perdoni apostolici sia anatema e maledetto.

72. Chi invece si oppone alla cupidigia e alla licenza del parlare del predicatore di indulgenze, sia benedetto.

73. Come il papa giustamente fulmina coloro che operano qualsiasi macchinazione a danno della vendita delle indulgenze,

74. così molto più gravemente intende fulminare quelli che con il pretesto delle indulgenze operano a danno della santa carità e verità.

75. Ritenere che le indulgenze papali siano una così grande cosa da poter liberare un uomo, che per impossibile avesse violato la Madre di Dio, è cosa da pazzi.

76. Al contrario diciamo che i perdoni papali non possono cancellare neppure il minimo peccato veniale, quanto alla colpa.

77. Dire che neppure San Pietro, se pure fosse papa, potrebbe dare grazie maggiori, è bestemmia contro San Pietro e il papa.

78. Diciamo invece che questo e qualsiasi papa ne possiede di maggiori, cioè il Vangelo, le virtù, i doni di guarigione ect. secondo 1Cor. 12.

79. Dire che la croce eretta solennemente con le insegne papali equivale la croce di Cristo, è blasfemo.

80. I vescovi, i parroci, e i teologi che consentono che tali discorsi vengano trasmessi al popolo, ne renderanno conto.

81. Questa scandalosa predicazione delle indulgenze fa sì che rende difficile anche ai dotti difendere la riverenza dovuta al papa dalle calunnie, o se volete dalle sottili obiezioni dei laici.

82. Come "Perchè il papa non vuota il purgatorio a motivo della santissima carità e della somma sofferenza delle anime, che èmotivo fra tutti il più giusto, dal momento che libera un numero senza fine di anime in vista del denaro funestissimo per la costruzione della basilica, che è un motivo leggerissimo?".

83. Parimenti, perchè continuano le esequie e gli anniversari dei defunti e invece il papa non restituisce ma anzi permette di ricevere lasciti istituiti per loro, mentre è già un offesa pregare per dei redenti?

84. Parimenti "Quale è mai questa nuova pietà di Dio e del papa, per cui concedono per denaro, ad un empio e ad un nemico, di liberare un'anima pia ed amica di Dio, mentre non la liberano con carità del tutto gratuita, per il dolore nel quale si trova questa anima pia e diletta?".

85. Ancora, perchè canoni penitenziali per sè stessi e per il disuso sono già da tempo morti e abrogati, e tuttavia a motivo della concessione delle indulgenze vengono di nuovo ripristinati per denaro come se avessero ancora vigore?

86. Parimenti "Perchè il papa, le cui ricchezze oggi sono più crasse di quelle dei più ricchi crassi, non costruisce almeno la basilica di San Pietro con i suoi denari, invece che con quelli dei poveri fedeli?".

87. Ugualmente "Che cosa rimette o partecipa il papa a quei che, per la loro contrizione perfetta, hanno già acquistato il diritto alla piena remissione e partecipazione (ai beni della Chiesa)?".

88. Così "Qual bene maggiore non verrebbe arrecato alla Chiesa se il papa, invece di concedere queste remissioni e partecipazioni una volta sola (in vita) le concedesse cento volte al giorno?".

89. "Dal momento che il papa cerca la salvezza delle anime per mezzo delle indulgenze più che il denaro, perchè sospende le lettere confessionali, e le indulgenze precedentemente concesse, essendo esse ugualmente efficaci?".

90. Sciogliere queste pericolosissime difficoltà dei laici solo con la forza e senza portare ragioni, è lo stesso che esporre la Chiesa e il papa alle beffe dei nemici e rendere infelici i cristiani.

91. Se le indulgenze venissero invece predicate secondo lo spirito e l'intenzione del papa, tutte le difficoltà facilmente verrebbero sciolte, anzi non esisterebbero.

92. Addio dunque a tutti quei profeti che dicono al popolo di Cristo "Pace, pace!" mentre non c'è pace (Geremia 6:14).

93. Benvenuti tutti quei profeti che dicono al popolo di Cristo "Croce, croce!" mentre croce non c'è.

94. Si devono esortare i cristiani a sforzarsi di seguire il loro capo, il Cristo, attraverso le pene, le morti e gli inferni.

95. E ad "entrare nel cielo attraverso molte tribolazioni" (Atti 14:22) piuttosto che confidarsi nella sicurezza di una falsa pace.

31 Ottobre 1515


[Inizio pagina]
[Storia della Teologia]
[E-mail]